Ehitus

Ujula tn 75, 77, 79 ja 81 kinnistutele tekkiv elamukompleks on hea ligipääsetavuse ja selge identiteediga Ujula-Kvissentali asumis asuv ala. Käesolev lahendus väärtustab kujundatud ruumi kooskõlaga elu- ja sotsiaalsema kogukonna teket, lisades kvartalile maksimaalselt rohelust ja kõrghaljastust. Vaid jalutuskäigu kaugusel asuvad Emajõe äärne supelrand, parkmets ning Lodja sadamakompleks üha hoogsamalt areneva meelelahutuskeskusena.
Järgides kehtiva planeeringuga määratud hoonestustingimusi ning pidades silmas lõpptulemuse kvaliteeti, on antud lahendusega kujundatud hoone mahud, välisviimistlus ning ühisalad väikevormidega sobivaks tervikuks. Arhitektuurses välisilmes domineerivad heledad ja tumedad krohvpinnad, mis on ilmestatud pruuni tooni vertikaalsete puitdetailidega, sh puitlaudisega. Selliselt on hoitud üldpilt piisavalt rahulik, sobitumaks ümbritsevasse keskkonna, kuid tagatud visuaalne silmapaistvus ja nüansirohkus. Vertikaalne rütm fassaadidel lisab madalatele mahtudele saledust.

Arhitektuurse lahenduse aluseks on krundi omapära, olemasolev ja tekkiv naaberhoonestuse paiknemine, väärtuslikud vaatesuunad ning päikese liikumine. Majad järgivad piirkonna arhetüüpe: lihtsat vormi ja lamekatust, see-eest siseruum on detailne ja funktsionaalne. Kokku on projekteeritud neli hoonet – ühtekokku 52 korterit ning parkimine on lahendatud 46-le autole. Hoovimajad on mahult kahekorruselised ja tänava äärsed majad kolmekorruselised.
Sissepääsud on lahendatud sisehoovist koos kvartali keskel paikneva tekkiva väljakuga moodustades koostoimiva aktiivse avaliku ruumi. Enamikele korteritele on kavandatud rõdu või terrass.

Aigar Roht, Arhitektuuribüroo Korrus

Hooned rajatakse vaivundamendile. 1.korruse põrand pinnasel majade 75 ja 81 puhul rajatakse õõnespaneelidele, 200mm EPS soojustusele 80mm raudbetoon põrandaplaadina ning majade 77 ja 79 puhul tihendatud killustikalusele 200mm EPS soojustusele 80 mm raudbetoon põrandaplaadina.

Hoonete välisseinad rajatakse täisvalatud ja armeeritud õõnesbetoonplokk seintena (190 mm) mis soojustatakse EPS (200mm) või SPU (140mm) soojustusega. Fassaadi viimistluseks on kasutatud naturaalse tooniga puitu ja krohvi.

Hoonete katused rajatakse lamekatustena sisemise sadevee ärajuhtimisega. Hoonete katused toetuvad 220 mm r/b  paneelidele, soojustatakse 200-350 mm vahtpolüstüreenplaadi ning 30 mm tuulutussoontega mineraalvillaplaadiga ja kaetakse 2x rullmaterjalist katusekattega SBS.

Vahelaed ehitatakse 220 mm õõnespaneelidest, millele paigaldatakse EPS plaat 30mm ja villaplaat 20mm ning sellele valatakse 80mm r/b pealevalu, mis eraldatakse üksteisest ruumiti isolatsiooniribadega mahupaisumiste kompenseerimiseks ja heliisolatsiooni parandamiseks.

Ujula 81 ja 75 elamutes ehitatakse korterite vahelised seinad täisvalatud 190 mm õõnesbetoonplokist. Ujula 79 ja 77
elamute mittekandvad korterite vahelised seinad ehitatakse karkass-seintena, isoleeritakse villaga ja kaetakse
mõlemalt poolt ehitusplaatidega. Koridoride seinad ehitatakse õõnesbetoonplokist. Korterite sisesed mittekandvad
seinad ehitatakse 66 mm karkassist ja kaetakse majades 75 ja 81 kahekordse kipsplaadiga ning majades 77 ja 79
ühekordse erikõva kipsplaadiga. Hoonesiseste kommunikatsioonišahtide seinad ehitatakse 150 mm kergplokist.

1. korruse korteritel on puidust terrassid ning majade 75 ja 81 2. ja 3. korruse korteritel on
rõdud. Rõdude piirded on täisklaasist ning tumehallis raamis. Rõdud rajatakse kergkonstruktsioonis terastalade
vahele kinnitatud puitprussidele, mis on kaetud veekindla puitplaadi ja SBS-kattega. Rõdu põrandatele
paigaldatakse eraldiseisvalt puitlaudis

Korterites on põrandalt algavad kõrged ning avarad PVC raamis kolmekordse kirka paketiga aknad, mille raamid on seest ja väljast tumehalli viimistlusega. Aknaraamide sisemine ja väline toon tumehall RAL 7016.

Korterite trepikotta avanevad uksed tehakse tulekindlate sileustena, mille lahendus täpsustatakse sisekujundusprojektiga.

Trepikodade sissepääsudele paigaldada video-fonoseadmed, mis võimaldavad kahepoolset sidet igas korteris asuva sisepaneeliga ning välisukse avamist korterist. Uste avamine oma inimeste poolt toimub koodiga või puutenööbiga

Hoone soojavarustus on kaugkütte baasil vesipõrandaküttena kogu eluruumi ulatuses.

Vee- ning elektrikulu mõõtmine toimub kaugloetavate mõõtjatega. 

Hoonetes 77 ja 79 on majapõhine tsentraalne soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, hoonetes 75 ja 81 on korteripõhine soojustagastusega ventilatsioonisüsteem.

Korterite elektriarvestid paiknevad kilbiruumis. Korteris paikneb korteri elektrikilp. Paigaldatud on pistikupesad ja lülitid, san. ruumidesse ja esiku ripplagedessse on paigaldatud süvistatud LED-valgustid.

Korterisse on toodud optilised andmesidekaablid. Iga TV vaatamiskoha juurde on toodud andmeside pistikud.

Energiatõhusus tagatakse tõhusate tehnosüsteemide kasutamisega nagu ventilatsiooni soojustagastus. Sisekliima on projekteeritud nõuetekohaselt optimaalse sisetemperatuuri ja õhuvahetusega. Hoone on projekteeritud A energiaklassi ning hoonete katusel kasutatakse päikesepaneele. Päikeseenergiast toodetav elekter suunatakse hoone kasutusse ning mitte tarbitav elektrienergia müüakse teenusepakkuja üldelektrivõrku.

Olmejäätmete liigiti kogumiseks paigaldada kinnistule süvamahutid segaolmejäätmete, paberijäätmete, pakendijäätmete ning biolagunevate jäätmete jaoks.